Leertherapie, supervisie, coaching en consultatie

Leertherapie

U kunt bij mij terecht voor leertherapie in het kader van uw opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut.
Leertherapie is voor veel mensen een bijzonder proces en een gelegenheid jezelf dieper te leren kennen. In essentie gaat het om een ’therapie bij een (toekomstige) collega’, waarbij de leercliënt alles kan inbrengen wat speelt in het persoonlijke en professionele leven, of vanuit de persoonlijke geschiedenis. Leertherapie kan een belangrijke manier zijn om inzicht te krijgen in je eigen kwetsbaarheden en in je eigen krachten.

Weliswaar is leertherapie een vereiste voor de opleiding tot psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog, het is ook een gelegenheid om met een (ervaren) collega aan het werk te zijn, en te reflecteren op wat je daarin ervaart als essentieel en/of werkzaam.

Binnen leertherapie werk ik voornamelijk vanuit principes zoals beschreven binnen persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapie, waaronder EFT (Emotion Focussed Therapy). Maar ook opties vanuit verwante stromingen kunnen zinvol zijn in het persoonlijke proces van de leercliënt, zoals psychodynamische, 3e generatie cognitief gedragstherapeutische visies. Ik ben opgeleid in diverse stromingen.

Supervisie

U kunt bij mij terecht voor supervisie op het vlak van diagnostiek en psychotherapie al dan niet in het kader van de gz-opleiding, kp-opleiding, opleiding tot psychotherapeut, of opleiding tot psychiater.

Supervisie is een belangrijk onderdeel van een opleiding en een gelegenheid om een persoonlijk-professioneel leerproces door te maken. Binnen persoonsgerichte supervisie staat de ontwikkeling van de supervisant centraal en de leervragen en -doelen die daaruit voortvloeien, zowel op methodisch gebied, als m.b.t. het hanteren van de therapeutische relatie.

In het bespreken van supervisie-casuïstiek richt ik graag de aandacht op ‘markers’ van het emotioneel proces bij zowel de cliënt als bij de therapeut en op interactionele aspecten; deze aspecten kunnen ook een rol spelen in het supervisie-contact tussen supervisant en supervisor.
Verder is reflecteren op eigen reacties (gevoel, gedachten, actietendenzen, gedrag) van groot belang voor het gewaarworden van de dynamiek in, en het beloop van een behandel- en supervisierelatie.

Coaching

Wanneer er wel een behandel- of ontwikkelvraag is, maar er geen sprake is van een (vergoede) diagnose of wanneer u niet wilt declareren bij uw zorgverzekeraar, kunt u bij mij terecht voor coaching. Ook teamcoaching behoort tot de mogelijkheden.

Consultatie

Ik bied ook consultatie; eenmalig, laagfrequent of structureel. Hierbij kunt u denken aan adviezen omtrent ingewikkelde casuïstiek, teamprocessen, omgangsadviezen, klinische lessen, etc.

Scroll naar boven