Voor cliënten

Diagnostiek en psychotherapie

Voorbeelden van klachten en problemen waarmee u bij mij terecht kunt zijn onder andere: depressiviteit, angsten, verwerkingsproblemen als gevolg van moeilijke of traumatische ervaringen, verlies en rouw, ontwikkelingsproblematiek, identiteitsproblemen, problemen ivm de huidige levensfase en zingevingsvragen.

In eerste instantie brengen we samen uw klachten en problemen in kaart. Samen proberen we uw klachten te begrijpen en spreken we af hoe we aan uw problemen gaan werken en of mijn werkwijze passend is voor uw problemen.

Ik werk o.a. met de volgende behandelmethoden: Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, Emotion Focussed Therapy, Narratieve exposure therapie, Interpersoonlijke Psychotherapie, schematherapie en cognitieve gedragstherapie.

In de therapie heb ik nadrukkelijk niet alleen aandacht voor uw psychische klachten (de symptomen), maar voor uw algehele welzijn in termen van geluk, zingeving en gezondheid. In deze folder kunt u nog meer lezen over wat een persoonsgerichte manier van werken inhoudt.

Scroll naar boven