Publicaties

Proefschrift

Van Dijk, FE (2017). Symptomatic overlap between ADHD and borderline personality disorder: the role of temperament, personality and cognition. Ipskamp printing, Enschede.

Artikelen

Huijbregts K, Grobbink L, Jansen M, Verhoeven L, Van Dijk F. (2020). Monitoren met vier herstelfasen. Eerste ervaringen binnen FACT. Tijdschrift voor Psychiatrie; vol. 62, afl 5, pag. 385-392

Van Dijk FE, Mostert, Onnink, Dammers, Arias Vasquez, Kan, Verkes, Hoogman, Franke, Buitelaar (2017). Five Factor Model Personality traits in relation to distinct neurocognitive profiles of adult attention-deficit/hyperactivity disorder, Psychiatry Research; vol. 268, pag. 255-261.

Van Dijk FE, Schellekens AFA, Van den Broek P, Kan CC, Verkes RJ & Buitelaar JK.(2014) Do cognitive measures of response inhibition differentiate between Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Borderline Personality Disorder? Psychiatry Research; vol.215, pag. 733-739

Garnoussi N, Champignon F, Hutschemaekers G, Pilgrim D, Van Dijk F. (2012) Développement des prises en charge des troubles psychiques de masse et mutations du champ psychotherapeutique, Angleterre, France, Pays-Bas. Sciences Sociales et Sante.

David Pilgrim, Francoise Champion, Giel Hutschemaekers, Nadia Garnoussi, Fiona van Dijk, (2012),”Variations in the development of psychological therapy in three European Union countries”, The International journal of sociology and social policy; vol. 32, afl. 1, pag. 70-82

Van Dijk FE, Lappenschaar GAM, Verkes RJ, Kan CC & Buitelaar JK. (2012) Symptomatic overlap between attention deficit/hyperactivity disorder and borderline personality disorder: The role of temperament and character traits. Comprehensive psychiatry; vol. 53, afl. 1, pag. 39-48

Van Dijk FE, Lappenschaar GAM, Verkes RJ, Kan CC & Buitelaar JK. (2011). Life span attention deficit /hyperactivity disorder and borderline personality disorder symptoms in female patients: a latent class approach, Psychiatry research; vol. 190, afl. 2, pag. 327-335

Van Dijk, F.E. & Hutschemakers, G.J.M. Psychotherapy in the Netherlands: 1986 – 2010. Paper presented at a meeting of CERMES3- CESAMES (La psychothérapie en Europe, spécificités nationales et tendances communes). September, 2010. Paris (ENS), France.

Van Dijk, FE. Procesbepalende Factoren in Strategische Allianties tussen Universitair Medische Centra en Algemene Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg: een Exploratieve Gevalsstudie. 2008. Intern gebruik Pro Persona.

Moene, FC, Sandijck, P, Spinhoven, PH, Hoogduin, CAL, van Dijk, FE & Redert, JFM (2001). Assessment of conversion disorder, motor type: development, reliability and validity of a video rating scale for motor conversion symptoms (opgenomen in proefschrift FC Moene).

Boekhoofdstukken

Hutschemaekers, G.J.M. & Van Dijk, F.E. Psychotherapy and Clinical psychology in the Netherlands: The settlement of five distinctive psy professions.In: Handbook of Counseling and Psychotherapy in an International Context. Editors: Moodley R, Gielen UP, Wu R. 2012. Routledge.

Van Dijk, FE & Anckarsäter, H. Adult ADHD, disorders of personality and personality dimensions. In: ADHD in Adults: Characterization, Diagnosis, and Treatment. Editors: Buitelaar JK, Kan CC., Asherson, P. 2011. Cambridge University Press.

Hutschemaekers, GJM & Van Dijk, FE. Klinische psychologie en geestelijke gezondheidszorg. In Psychologie en Praktijk. Kessels, Hutschemakers, Beckers. 2010. Boom Lemma, Den Haag.

Scroll naar top