Kosten en vergoeding

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en werkt dus contractvrij. De reden hiervoor is dat ik samen met veel andere zorgverleners van mening ben dat de eisen en beperkingen van veel zorgverzekeraars conflicteren met de vorm en inhoud van de behandeling. Meer informatie kunt u hier (​https://contractvrijepsycholoog.nl​) lezen.

Voor u betekent dit dat u na het afsluiten van de behandeling of uiterlijk na een jaar behandeling een factuur toegezonden krijgt. U kunt deze factuur vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar waarbij de zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoed, afhankelijk van het type verzekering dat u heeft. Het gedeelte van de factuur dat niet vergoed wordt, dient u zelf te betalen. Laat uzelf vooraf goed informeren door uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Eigen risico

Geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Dat betekent dat u eerst uw eigen risico (eigen bijdrage) moet betalen (385 euro in 2020).

Tarieven

De tarieven voor onze behandelingen zijn conform de vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), zie hier https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292636_22/1/ voor de basisGGZ en hier voor de specialistische GGZ https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292704_22/ 

Betaling

Na afronding van het gehele traject of na uiterlijk een jaar volgt een nota voor de geleverde diensten. Indien de behandeling (deels) vergoed wordt door de zorgverzekeraar, kunt u de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling aan mij. De betalingstermijn voor de nota is 14 dagen.

Wat wordt niet vergoed?

Bepaalde problemen worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Dit betreft bijvoorbeeld: aanpassingsstoornissen, levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid, werkproblematiek, relatieproblematiek, seksuologische problemen. Als u hulp wilt voor dergelijke problemen, zult u deze hulpverlening zelf moeten betalen; sommige mensen hebben een polis waardoor ze aanspraak kunnen maken op een aanvullende verzekering. Voor niet vergoede zorg of zorg zonder verwijzing van de huisarts, wordt een tarief van 109,76 euro per sessie gehanteerd (tarief NZA OVP-consult, 2020).

No show tarief

Bij verhindering dient u zich minstens 24 uur tevoren af te melden. Er geldt een no-show-tarief van 50 euro voor het niet verschijnen op gemaakte afspraken zonder tijdige afmelding. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed.

Supervisie, leertherapie

Voor supervisie of leertherapie wordt een tarief van 110 euro per sessie gehanteerd.

Coaching en consultatie

Voor tarieven van coaching en consultatie kunt u contact opnemen.

Scroll naar top