Kosten en vergoeding

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en werkt dus contractvrij. De reden hiervoor is dat ik samen met veel andere zorgverleners van mening ben dat de eisen en beperkingen van veel zorgverzekeraars conflicteren met de vorm en inhoud van de behandeling. Meer informatie kunt u hier (​https://contractvrijepsycholoog.nl​) lezen.

Voor u betekent dit dat u per maand of na ieder consult een factuur toegezonden krijgt. U kunt deze factuur vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar waarbij de zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoed, afhankelijk van het type verzekering dat u heeft. Het gedeelte van de factuur dat niet vergoed wordt, dient u zelf te betalen. Laat uzelf vooraf goed informeren door uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Eigen risico

Geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Dat betekent dat u eerst uw eigen risico (eigen bijdrage) moet betalen.

Tarieven

De tarieven voor de diagnostiek en behandeling zijn conform de vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Via de volgende link kunt u de tarieven opzoeken: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Betaling

Na ieder consult of per maand krijgt u een nota voor de geleverde diensten. Indien de behandeling (deels) vergoed wordt door de zorgverzekeraar, kunt u de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling aan mij. De betalingstermijn voor de nota is 14 dagen.

Wat wordt niet vergoed?

Bepaalde problemen worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Dit betreft bijvoorbeeld: aanpassingsstoornissen, levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid, werkproblematiek, relatieproblematiek, seksuologische problemen. Als u hulp wilt voor dergelijke problemen, zult u deze hulpverlening zelf moeten betalen; sommige mensen hebben een polis waardoor ze aanspraak kunnen maken op een aanvullende verzekering. Voor niet vergoede zorg of zorg zonder verwijzing van de huisarts, wordt het NZA tarief ‘Niet basispakketzorg-consult’ gehanteerd. Dit is in 2023 een tarief van 124,16 euro. Het tarief van de prestatie is per 60 minuten. Deze prestatie mag in rekning worden gebracht naar rato van de bestede tijd.

No show tarief

Bij verhindering dient u zich minstens 24 uur tevoren af te melden. Er geldt een no-show-tarief van 50 euro voor het niet verschijnen op gemaakte afspraken zonder tijdige afmelding. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed.

Supervisie, leertherapie

Voor supervisie en leertherapie wordt een tarief van 115 euro per sessie gehanteerd.

Coaching en consultatie

Voor tarieven van coaching en consultatie kunt u contact opnemen.

Scroll naar top