Klachtenregeling

Ik werk volgens de beroepscodes van het NIP, de LVVP, en de NVGZP. Wanneer u niet tevreden bent over mij of mijn behandeling hoop ik dat u dit met mij deelt, zodat we het samen kunnen bespreken en oplossen.

Mocht u daarna toch nog ontevreden zijn, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen. Hiervoor verwijs ik u naar de klachtenregeling van de LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ 

 

Scroll naar top