Over Fiona van Dijk

Fiona van DijkSinds 2009 werk ik in mijn eigen praktijk, waar ik persoonsgerichte individuele psychotherapie, supervisie en leertherapie geef. Als docent ben ik betrokken bij EFT scholing georganiseerd door EFTiN.

Voorheen (tot 2016) werkte ik als plv. hoofdopleider van de gz-opleiding bij het RadboudCSW en als afdelingshoofd van het Ambulatorium van de Radboud Universiteit. Naast mijn  ervaring als opleider en manager werkte ik ruim 20 jaar als behandelaar in de academische en perifere psychiatrie. De laatste jaren (tm 2022) ging mijn aandacht vooral uit naar herstelgericht zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).

Mijn wetenschappelijk onderzoek heeft zich gericht op de overlap tussen ADHD en de borderline persoonlijkheidsstoornis. In 2017 ben ik gepromoveerd op dit onderwerp. Mijn proefschrift kunt u hier bekijken.

Ik ben EFT-i, VPeP en NVP supervisor, leersupervisor en leertherapeut

Registraties

  • Klinisch psycholoog (BIG registratie: 99061548725)
  • Psychotherapeut (BIG registratie: 09061548716)
  • VPeP persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut, supervisor en leertherapeut
  • isEFT certified international EFT-i therapist and supervisor
  • NVP supervisor en leersupervisor
  • CRKBO erkend docent

AGB codes

  • Persoonlijk AGB: 94011263
  • Praktijk AGB: 94060561

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen: NVGzP, LVVP, VPeP en IsEFT

Ik heb in 2018 met goed gevolg deelgenomen aan het vijfjaarlijkse visitatietraject, inclusief
praktijkvisitatie, van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Mijn certificaat is geldig tm 31-12-2023. In 2023 neem ik deel aan het volgende visitatietraject.

Kamer van Koophandel nr: 56023820

Scroll naar boven